Sindcont-Ce realiza curso de informática para terceira idade